Root CASTT
Nhà cung cấp Chữ ký số Công cộng được cấp phép
Tên thường gọi
Thời hạn chứng thư số được cấp phép
Số lần cấp phép/gia hạn
Ngày hết hạn
1
VNPT-CA
‎1
‎16/‎12/‎2019
2
Nacencomm
‎2
‎24/‎09/‎2020
3
SmartSign
‎2
‎24/07/‎2022
4
Newtel-CA
‎2
14/07/‎2021
5
Viettel-CA
‎2
‎02/‎10/‎2020
6
FPT-CA
‎2
‎21/‎10/‎2020
7
Bkav-CA
‎2
‎15/‎05/‎2020
8
TS24
‎1
‎02/‎10/‎2017
9
CKCA
‎1
‎11/‎11/‎2016
Quảng cáo Chữ ký số
Previous
Next Post »