Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT kể từ 05/11/2017Theo thông báo của Tổng cục thuế, có 3 điểm mới trong Thông tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT chi tiết gồm:

1. Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng.

Trước đây:
Cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng phải gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế để đăng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp không gửi Mầu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.


2. Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.

Trước đây:
Khi chuyển đôi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại) thì cơ sở kinh doanh phải nộp Mẩu 06/GTGT đến cơ quan thuế.


3. Bố sung hướng dẫn Phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

Như vậy, kể từ ngày 05/11/2017 - ngày Thông tư số 93/2017?TT-BTC có hiệu lực:

Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

- Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mầu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.

- Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mầu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

(Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT và 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính – đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập trang Hải Quan

Hiện nay nhiều Doanh nghiệp (DN) không nhớ mật khẩu đăng nhập trang Hải Quan Việt Nam (HQ VN) dẫn đến việc: khi DN gia hạn Chữ ký số (hoặc mua thêm token để khai HQ) – DN không cập nhật thông tin Chữ ký số lên trang HQ VN được. Khi bị tình trạng này, muốn khắc phục DN phải mất tới hơn 2 ngày mới thực hiện xong (1 ngày xin lại mật khẩu, 1 ngày cập nhật thông tin Chữ ký số lên trang HQ VN), điều này dẫn đến phải lưu kho HQ, chậm trễ đơn hàng

Ảnh: DN quên mật khẩu, Chữ ký số chưa đăng ký tài khoản quản trị nên
không đăng nhập được, kh
ông lấy lại mật khẩu bằng Chữ ký số được ...

Để hạn chế rủi do, rút ngắn thời gian cập nhật xuống 1 ngày, DN cần chủ động kiểm tra lại mật khẩu đăng nhập trang HQ VN. Nếu DN không nhớ, DN gửi hồ sơ trực tiếp (hoặc qua chuyển phát nhanh) tới Tổng Cục Hải Quan (TC HQ). Sau khi nhận được hồ sơ, TC HQ sẽ gửi mật khẩu mới tới email của DN.

Hướng dẫn cấp lại mật khẩu trang HQ VN.
Hồ sơ gồm:
-          Công văn đề nghị cấp mật khẩu mới (có đóng dấu xác nhận của lãnh đạo công ty, cung cấp đầy đủ thông tin địa chỉ mail, số điện thoại liên hệ...).
-          Bản sao công chứng 2 giấy tờ sau:
+        Giấy phép đăng ký kinh doanh - nếu giấy phép ĐKKD không có mã số thuế, DN cung cấp thêm giấy chứng nhận đăng ký thuế.
+        Chứng minh thư/Căn cước công dân/Passport của người đại diện pháp luật DN.
-          Giấy giới thiệu (trong trường hợp trực tiếp mang hồ sơ tới TCHQ).
DN lưu ý nếu gửi theo đường công văn cần cung cấp đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email để TC HQ có căn cứ gửi phản hồi.

Địa chỉ tiếp nhận:
Bộ phận hỗ trợ vận hành hệ thống CNTT Hải quan - HelpDesk
Trung Tâm Quản lý Vận Hành Hệ Thống CNTT Hải Quan - Tổng Cục Hải Quan 
Địa chỉ: Lô E3 Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 37.824.754 - (04) 37.824.755 - (04) 37.824.756 - (04) 37.824.757
==================================================
Ngoài ra, các thắc mắc về các nghiệp vụ khai HQ, DN vui lòng gửi liên hệ tới số điện thoại nêu trên hoặc Email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn
**Lưu ý:
-          Để việc truyền tải vướng mắc giữa các bên được nhanh chóng, doanh nghiệp khi gửi email vui lòng viết Tiếng Việt có dấu.

-          Doanh nghiệp khi gửi yêu cầu hỗ trợ mới phải tạo email mới, không thực hiện chuyển tiếp (forward) các email cũ để tránh tình trạng theo dõi email bị trùng lặp và bỏ sót. Các email chuyển tiếp nội dung như vậy BPHT sẽ từ chối hỗ trợ.