Pages

Ads 468x60px


TIN KHAI THUẾ QUA MẠNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
(Trên trang của TCT và trang của Tax24)

*Điều kiện đăng ký nộp thuế điện tử:
- Đã có Mã số thuế.
- Có chứng thư số và đang còn hiệu lực
- Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định
- Đang thực hiện khai thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của CQT
- Có tài khoản tại ngân hàng thương mại
- Khi đăng ký Nộp Thuế điện tử thì địa chỉ mail, số điện thoại phải đúng với địa chỉ mail và số điện thoại của bên nộp tờ khai điện tử. Trường hợp 2 bên khác nhau đơn vị đăng ký lại, nhập cho đúng thông tin với bên nộp tờ khai điện tử.
Danh sách ngân hàng đã hỗ trợ cho NNT nộp thuế điện tử gồm:
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
- Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank)
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
- Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
- Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank)
- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB)
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
- Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

1.ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NTĐT
1.1. Đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT tại cổng thông tin của Tổng Cục thuế
- Bước 1: NNT truy cập vào website http://kekhaithue.gdt.gov.vn
- Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản khai thuế điện tử
- Bước 3: Sau khi đăng nhập vào hệ thông Khai thuế điện tử chọn Menu “NỘP THUẾ”
+ NNT nhập thông tin Email, điện thoại dùng để nhận thông tin tài khoản và các thông báo về Nộp thuế điện tử.
Lưu ý: NNT phải nhập chính xác thông tin Email để nhận được thông báo cấp mật khẩu đăng nhập chức năng cho Nộp thuế điện tử.
NNT nhấn nút “Tiếp tục” để hoàn thiện việc lập đăng ký  Người nộp thuế thực hiện ký điện tử và gửi đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua mạng.
1.2. Đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT tại quầy giao dịch
Sau khi hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT tại cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế, Trang web sẽ hiện ra bảng hướng dẫn các bước phải làm tiêp theo, NNT thực hiện tải bản đăng ký sử dụng Nộp thuế điện tử của Ngân hàng đăng ký nộp thuế điện tử.
- Khai các thông tin đăng ký, ký, đóng dấu và nộp tại quầy giao dịch gần nhất của Ngân hàng.
Thông thường trong vòng 4h kể từ khi nộp hồ sơ cho Ngân hàng, NNT sẽ nhận được thông báo cấp tài khoản để NNT đăng nhập vào phần nộp thuế.
2.ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG ĐỂ TIẾN HÀNH NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
- Bước 1: NNT truy cập vào website http://kekhaithue.gdt.gov.vn
- Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản khai thuế điện tử
- Bước 3: Chọn Menu “NỘP THUẾ”
- Bước 4: Đăng nhập bằng tài khoản mà CQT gửi vào email của NNT. Như vậy, để nộp thuế điện tử, NNT phải đăng nhập 2 lần.
3.LẬP, GỬI GIẤY NỘP TIỀN
- Bước 1: Sau khi đăng nhập vào chức năng NTĐT, chọn Menu “LẬP GIẤY NỘP TIỀN”
+ Hệ thống tự động hiển thị các thông tin: Ngày lập, mã số thuế, tên Doanh nghiệp, địa chỉ, ngân hàng, tài khoản thu ngân sách (trong giai đoạn thí điểm chỉ hỗ trợ nộp vào tài khoản 7111)
+ Hệ thống tự động đưa 1 số thông tin mặc định: Ngân hàng, Tỉnh/TP, cơ quan quản lý thu, Quận/Huyện.
- Bước 2:Nhập các thông tin:
+ Chọn tài khoản ngân hàng (Chọn trong danh sách tài khoản đã được NNT đăng ký với ngân hàng)
+ Chọn lại thông tin: Tỉnh/TP, cơ quan quản lý thu, Quận/Huyện, Phường/Xã nếu NNT đóng các khoản thuế tại cơ quan quản lý thu khác.
+ THông tin kho bạc nhà nước sẽ được hiển thị tự động theo cơ quan quản lý thu và cho phép sửa.
- Bước 3: Truy vấn số thuế:
Nhấn nút “Truy vấn số thuế PN” để lấy thông tin số thuế phải nộp của NNT theo từng tiểu mục để hỗ trợ doanh nghiệp lập giấy nộp tiền.
- Bước 4: Nhập thông tin các khoản thuế phải nộp
+ Nhập mã nội dung kinh tế (NNT có thể load danh mục để tra cứu). Tên nội dung kinh tế được tự động hiển thị, cho phép sửa.
+ Mã chương hiển thị tự động theo cấp chương của NNT và mã nội dung kinh tế.
+ Nhập kỳ thuế (không bắt buộc) và số tiền.
- Bước 5: Nhấn nút “Hoàn thành” để hoàn thiện việc tạo giấy nộp tiền
- Bước 6: NNT thực hiện ký và gửi giấy nộp tiền.
Lưu ý:
+ Sau khi gửi giấy nộp tiền, NNT chờ Thông báo có chữ ký điện tử của ngân hàng thông qua Email đã đăng ký. Ngân hàng thực hiện thông báo xác nhận nộp thuế điện tử thành công hay không thành công (do chữ ký số không hợp lệ hoặc không đủ số dư…) ngay sau khi nhận được giấy nộp tiền của NNT.
+ Đối với các giao dịch sau 21 h00 thì ngà nộp thuế điiện tử của NNT sẽ được tính vào ngày hôm sau.
+ Trường hợp NNT thực hiện trình ký, người có nhiệm vụ ký và gửi giấy nộp tiền sẽ vào chức năng tra cứu giấy nọp tiền, tra cứu trạng thái :Đã trình ký” sau đó xem, ký và gửi giấy nộp tiền.
4.TRA CỨU THÔNG TIN
4.1. Tra cứu giấy nộp tiền:
- Bước 1: Sau khi đăng nhập Nộp thuế điện tử, chọn Menu “TRA CỨU\Tra cứu giấy nộp tiền”
- Bước 2: Chọn điều kiện tra cứu: Cơ quan Thông báo (Thuế; Ngân hàng (Ví dụ: BIDV), loại thông báo, ngày thông báo từ ngày - đến ngày,…
- Bước 3: Nhấn nút ‘TRA CỨU”
+ Trên màng hình tra cứu, NNT có thể thực hiện các công việc: Xem rạng thái giấy nộp tiền, xem chi tiết, xóa (đối với giấy nộp tiền chưa gửi), tải giấy nộp tiền
+ NNT có thể kết xuất danh sách giấy nộp tiền đã tra cứu ra file Excel để theo dõi.
4.2.Tra cứu Thông báo
- Bước 1: Sau khi đăng nhập Nộp thuế điện tử, chọn Menu “TRA CỨU\Tra cứu giấy nộp tiền”
- Bước 2: Chọn điều kiện tra cứu: Cơ quan Thông báo (Thuế; Ngân hàng (Ví dụ: BIDV), loại thông báo, ngày thông báo từ ngày - đến ngày,…
- Bước 3: Nhấn nút ‘TRA CỨU”
NNT có thể xem thông báo, tải thông báo XML
5.THAY ĐỔI THÔNG TIN
- Bước 1: Sau khi đăng nhập Nộp thuế điện tử, vào chức năng “TÀI KHOẢN/Thay đổi thông tin”
- Bước 2: Nhập các thông tin thay đổi
+ Nhập lại thông tin: Số điện thoại, Email
+ Các bước thay đổi thông tin chứng thư số: Kết nối chứng thư số vào máy tính thông qua cổng USB, nhấn nút “Nhập lại số serial nộp thuế”, nhập mã PIN của chứng thư số, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin chứng thư số.
- Bước 3: Nhấn nút cập nhật để hoàn thiện việc thay đổi thông tin.
- Bước 4; NNT chờ xác nhận của ngân hàng
Lưu ý: NNT muốn thay đổi thông tin tài khoản phải thực hiện đăng ký với ngaan hàng. Sau khi NNT đăng ký với ngân hàng, hệ thống của TCT sẽ đồng bộ thông tin và hỗ trợ NNT chọn tài khoản đã đăng ký.
6. CÁC CHỨC NĂNG KHÁC
NNT có thể thực hiện các chức năng khác như: Đổi mật khẩu, đăng xuất NTĐT, đăng ký ngừng dịch vụ theo các bước:
- Đăng nhập Nôp thuế điện tử
- Chọn chức năng “TÀI KHOẢN’
- Chọn: Đổi mật khẩu,đăng xuất NTĐT, đăng ký ngừng
- Thực hiện chức năng đã chọn.
GHI CHÚ: Trường hợp Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế thông qua tax24, muốn nộp thuế điện tử phải làm các bước sau:
- Đăng nhập vào trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn.
- Chọn “Đăng nhập”. Sau đó đăng nhập vào “Tên đăng nhập”, “mật khẩu”. Sau đó đăng nhập vào hệ thống khai thuế điện tử, chọn Menu “NỘP THUẾ”, hệ thống hiển thị màn hành “Đăng ký nộp thuế điện tử”. Đơn vị nhập các thông tin vào sau đó đơn vị nhấn nút “tiếp tục” để hoàn thiện việc đăng ký.
- Trường hợp đơn vị không đăng nhập được hệ thống thì phải: Cắm chữ ký số vào, chọn “Lấy lại mật khẩu”. Nhập Mã số thuế, nhập mật khẩu sau đó nhập mật khẩu lần nữa. Sau đó đơn vị bấm vào cập nhật, khi đó hệ thống bắt đơn vị nhập mã pin của chữ ký số. Khi nhập vào mã pin chọn chấp nhận. Hệ thống sẽ gửi 1 mật khẩu mới vào hộp thư điện tử mà đơn vị đã đăng ký với cơ quan thuế. Đơn vị mở mail lấy lại mật khẩu, đăng nhập vào lại phần “Đăng nhập” trang này nhập lại “Tên đăng nhập”, ‘mật khẩu” và “Mật khẩu mới”.
Đơn vị vẫn nộp tờ khai bênTax24 như cũ, nhưng nộp thuế điện tử thì phải vào trang website của Tổng cục thuế đăng ký thực hiện nộp thuế điện tử như hướng dẫn phía trên./. CHÚC QUÝ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG.

Bạn cần hỗ trợ kỹ thuật?


Bộ phần mềm cài đặt khai thuế qua mạng:
- HTKK 3.3.1 , Lưu ý khi cài HTKK
- Java
- iTaxViewe 1.0.8
- CutePdf Writer
- Team QS (không cần cài đặt)
- Team Wiewer 10 , Xem hướng dẫn cài teamviewer 10
- User Tool CA2
- GH win 7
- Notepad++
- Winrar

Mọi vấn đề cần hỗ trợ, quý khách vui lòng bật Teamviewer và gọi về:
Điện thoại: 08. 36 100 966 - 08 6270 1666         
Fax: 08 3816 4011
Hotline: 0938 164 239 – 0914 397 089 – 0934 006 239 - 0938 41 25 39
 

KÊ KHAI THUẾ - KHAI HẢI QUAN - KÊ KHAI BHXH

Tax Code: 0312344327

Xem thêm: Faceboook hoặc Google+

Các lỗi thường gặp

Để xem cách xử lý các lỗi thường gặp, vui lòng nhấn vào đây.

Vì sao bạn chọn chúng tôi?

Tại chúng tôi, khi bạn sử dụng các dịch vụ liên quan tới Chứng thư số, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, bạn dễ dàng nhận được Chất lượng phục vụ tốt nhất và thường xuyên có các đợt giảm giá lớn.

Các giao dịch của chúng tôi bao gồm Phân phối sỉ và lẻ Chứng Thư số, hỗ trợ kê khai thuế, kê khai hải quan, kê khai BHXH, giao dịch chứng khoán ...

Bộ phận Kỹ thuật

08. 36 100 966 - 08. 6270 1666

Bộ phận hỗ trợ và bán hàng

0938 164 239 – 0914 397 089 – 0934 006 239 - 0938 41 25 39